0DKK
I alt0,00 DKK
Vis indkøbskurv
Produkter
Lastbil til hurtig leveringLevering kun 2-4 dageLæs vilkår
Betal med fakturaBestil og betal med fakturaLæs mere
Medalje for tilfredshed100% tilfredshedsgarantiLæs mere
Dollartegn-kvalitet til lavprisHøj kvalitet til laveste prisLæs mere

Salgs- og leveringsbetingelser | Cookiepolitik


Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia’, CVR-nummer: 35210660, (herefter ”Virksomheden”) eller webshops håndteret af Virksomheden vedrørende salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 3 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal holde Virksomheden skadesløs, i det omfang at Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage fra fremsendelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve hel eller delvis forudbetaling for varen såfremt Virksomheden finder det nødvendigt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Rentetilskrivningen udgør som minimum kr. 500.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:

(i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,

(ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller

(iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Det fulde ejerskab af produktet overgår først til Kunden når det fulde skyldige beløb er modtaget af Virksomheden.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse:

(i) Ordrenummer,

(ii) Varenummer,

(iii) Varebeskrivelse,

(iv) Mængde, (v) Pris,

(vi) Betalingsbetingelser,

(vii) Leveringsdato,

(viii) Leveringsadresse, og

(ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele og tilknyttede reservedele i henhold til Virksomhedens ordrebekræftelse.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere både før og efter den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks, og senest 5 hverdage efter varens modtagelse, meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden indenfor 5 hverdage, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Levering af varer anses for sket, når varen er leveret på den angivne leverings adresse. Levering af varer sker med fragtfirma og normalt indenfor 3-5 dage. En længere leveringstid udløser ikke mulighed for annullering af ordren eller kompensation.

7.5 Såfremt en vare er behæftet med en fejl eller mangel i forhold til beskrivelsen på webshoppen kan den returneres til Virksomhedens lager i Tyskland, dog kun imod forudgående skriftlig aftale. Reklamation skal ske senest 5 dage efter varens modtagelse. Ved aftale om returnering af en vare modtager kunden en email med adressen på Virksomhedens lager i Tyskland, hvortil den returnerede vare skal sendes. Når en returneret vare er modtaget og manglen er bekræftet krediteres fakturaen og et eventuelt indbetalt beløb tilbagebetales til kundens konto indenfor 6 dage.

7.6 Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returvarer skal sendes til Virksomhedens lager i Tyskland for kundens egen regning og ansvar. Retur adresse samt returnummer oplyses til kunden når aftalen om returnering af varen indgås. Varer der forsøges returneret uden forudgående aftale og korrekt returnummer krediteres ikke. Når varen er modtaget på lageret, gennemgås den for mangler og eventuel slitage, breakage etc. Såfremt varen er modtaget på lageret i samme stand som den blev leveret til kunden krediteres varebeløbet, dog fratrukket gebyr på 15% af varens salgspris. I modsat fald krediteres beløbet forholdsmæssigt i forhold til Virksomheden vurdering af varens stand. De ved købet opkrævede fragtomkostninger krediteres ikke. 

7.7 Kunden modtager forud for levering en mail til den ved ordreafgivelsen angivne mailadresse fra PostNord med informationer omkring leveringen. Det er kundens ansvar at forholde sig til informationerne omkring leveringen og sikre at disse mails ikke registreres som eksempelvis "Spam", "Uønsket post", "Andet" eller tilsvarende. 

7.8 Levering sker med PostNord og til den angivne leverings adresse i tidsrummet 08:00 til 16:30. Såfremt kunden ikke er på adressen til at modtage pakken eller har tilmeldt sig Modtagerflex ordningen, hvorved pakken kan stilles, overdages pakken til det lokale udleveringsted hvor pakken afventer i 10 dage. Såfremt pakken ikke afhentes sendes den retur til Virksomhedens lager i Tyskland. I det tilfælde kan Virksomheden enten tilbyde gensendelse af pakken mod kundens betaling af yderligere fragtgebyr eller annullering af ordren. Ved annullering krediteres de returnerede varer, men de ved købet opkrævede fragtomkostninger krediteres ikke. . 

8. Forsinket levering

8.1 Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det hvis muligt og oplyser samtidig en ny forventet leveringstid.

8.2 Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på yderligere 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig henvendelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering og kan ikke annullere eller ændre sin ordre på baggrund af Virksomhedens forsinkede levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 3 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 3 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom hjul eller bevægelige dele samt fejl eller mangler, der skyldes:

(i) almindelig slitage,

(ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis,

(iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks, og senest 2 dage efter opdagelsen, meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at:

(i) udskifte eller reparere defekte dele, eller

(ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation

(iii) tilbyde Kunden en dekort. 9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er produktansvarlig med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger en ufravigelig lovgivning. Kunden skal holde Virksomheden skadesløs, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 25 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til immaterielle rettigheder vedrørende enkelte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, tilhører Virksomheden.

11.2 Krænkelse. Hvis et produkt eller reservedele der indgår i Virksomhedens produktkatalog krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden søge at:

(i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele,

(ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker,

(iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller

(iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10% pr. måned siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. Såfremt et produkt er produceret på opfordring af kunden eller et eksemplar af det krænkede produkt blev udleveret til Virksomheden af kunden forud for Virksomhedens produktion og levering, påhviler ansvaret for krænkelsen af tredjeparts immaterielle rettigheder kunden. Det er således alene kunden der bærer ansvaret for at sikre at et allerede eksisterende produkt der udleveres til Virksomheden med henblik på produktion ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller på anden vis bryder ophavsretten. I det tilfælde skal Virksomheden holdes skadesløs og kan ikke efterfølgende drages til ansvar.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13. Gældende ret og værneting

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved retten i Lyngby.


 

Cookiepolitik for Industri-hjul.dk 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sendes til browseren og lagres der, så en hjemmeside kan genkende din computer. Alle hjemmesider kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt og kan ikke læse cookies fra andre hjemmesider. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned, hvilket betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.

Hvad bruger vi cookies til?

Mange funktioner på en hjemmeside er afhængige af, at der placeres en cookie, når en bruger besøger en hjemmeside, så først og fremmest, sætter vi cookies for at have en funktionel side. Vi gør derudover brug af både 1. part og 3. part cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side og tilbyde relevant markedsføring. Når der sættes en 3. part cookie, så betyder det, at vi har tilladt en tredjepart, som f.eks. et socialt medie, Google Analytics eller lign. at placere en cookie i din browser, når du besøger vores hjemmeside.
 

På vores side anvender vi følgende typer af cookies:

Nødvendige/Tekniske

Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. Som navnet angiver, har de kun teknisk betydning og dermed ikke nogen indvirkning på din privatsfære, idet de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

Funktionelle

Funktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

Statistiske

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger kan f.eks. indgå i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, så bliver vi opmærksomme på, hvad der skal være nemt at finde på siden.

Markedsføring

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på de enkelte hjemmesider, du besøger og kan siges at registrere de digitale fodspor, du sætter. Markedsføringscookies er derfor ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har vist interesse for. På den måde får du et mere målrettet indhold, eksempelvis i form af foreslået information, artikler og annoncer.
 

Du kan altid slette cookies eller trække dit samtykke tilbage

Du kan blokere eller slette cookies på denne hjemmeside ved at trække dit samtykke tilbage eller slå dem fra i din browsers indstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis cookies fravælges ellers slettes, kan der være funktioner og services, der ikke længere er anvendelige.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke til cookies tilbage ved at klikke her

Du har også altid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser (hvis du vil slette eller blokere tredjepartscookies kan dette kun ske ved denne metode)
Hvordan du gør dette, kan du læse nærmere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies
Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette eller blokere cookies i alle browsere.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere denne politik.